ทัวร์ไต้หวัน ชมความสวยงามศิลปะแบบจีน

นอกจากไต้หวันจะขึ้นชื่อในเรื่องช้อปปิ้งแล้ว ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ อีกมากมายเลยค่ะ แม้ไต้หวันจะเป็นเกาะที่แยกมาจากจีนแต่วัฒธรรมพร้อมกับการดำรงชีวิตนั้นค่อนข้างต่างกันพอดู เพราะฉะนั้นไต้หวันจึงเป็นอีกประเทศที่ผู้เดินทางต้องการจะไปเยือนสักครั้งค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สำคัญ ๆ ที่เราเอามาฝากกันในวันนี้ ทัวร์ไต้หวัน – อนุสรณ์จงเรี่ยฉื่อ ปลูกสร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงวีรบุรุษที่สละชีพเพื่อ ชาติ ในสมัยปฏิวัติล้มราชวงศ์แมนจู พร้อมทั้งรวมประเทศต่อสู้ญี่ปุ่นจนถึงยุคปราบคอมมิวนิสต์ ที่ในนี้ เป็นที่สักการะดวงวิญาณ ของทหารจำนวน 330,000 คน ที่สังเวยบูชาชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น ผนังทั้งสี่ด้านของตัวอาคารกลางจะประดับด้วยรูปภาพ พร้อมกับเกียรติประวัติของวีรชนเหล่านี้ จุดเด่น ของอนุสรณ์แห่งนี้คือ ผู้เดินทางสามารถ ชมการผลัดเปลี่ยนเวรยามของกองทหาร ที่ได้รับการฝึกซ้อมอย่าง เคร่งครัด แม้แต่ตายังไม่กระพริบ เป็นภาพที่ดึงดูด นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ให้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยทหารจะเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ทัวร์ไต้หวัน – วัดหลงซัน หรือ "วัดเขามังกร" เดิมสถานที่ตั้งของวัดมีชื่อเดิมว่า หมงเจี๋ยช่วงปัจจุบันถูกเรียกว่า เขตวั่นหัวซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญรุ่งเรืองของเมืองไทเปในเมื่ออดีต วัดหลงซันซื่อเริ่มสร้างขึ้นในปี 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเฉี่ยนหลงพร้อมกับสร้างเสร็จในปี 1740 ตลอดช่วงเวลาผ่านไปกว่า 260 ปี วัดหลงซันซื่อถูกบูรณะใหม่หลายหนทั้งจากความหายนะจากภัยธรรมชาติและภัย การทำศึก แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นศิลปะเก่าที่สามารถดูได้จากสถาปัตยกรรมศาสตร์ในหลายๆจุด เช่น บริเวณลานเนื้อที่เป็นแผ่นหิน มีการตัดหินที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ดีนัก http://www.hilighttravel.com/package/33/ทัวร์ไต้หวัน.html

Read More Here! 0